A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Zakład masarski Dariusza Kmaka z Kamionki Wielkiej lauratem konkursu AgroLiga 2018Czwartek, 27 czerwca 2019

W dniu 10 czerwca  br., w Belwederze  odbyła się  26 edycja konkursu AgroLiga 2018, na której spotkali się przedsiębiorczy rolnicy i przedstawiciele najprężniej rozwijających się firm agrobiznesowych, a także przedstawiciele instytucji, które promują ich osiągnięcia. Od 2008 roku Honorowy Patronat nad Galą AgroLigi sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród laureatów krajowych  znalazł się Zakład Masarski Dariusz Kmak
z Kamionki Wielkiej.

Celem konkursu AgroLiga jest wyłanianie, nobilitowanie i promowanie najlepszych polskich rolników i agrofirm. Najlepszych – czyli takich, którzy potrafili zbudować na wysokim poziomie swoje warsztaty pracy, korzystając przy tym z funduszy unijnych; którzy osiągają wysokie efekty produkcyjne i pod każdym względem mogą służyć za wzór do naśladowania dla innych.

Laureaci przyjmowali osobiste gratulacje i  podziękowania z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który w trakcie przemówienia podkreślił, że rolnicy
i przedsiębiorcy biorący udział w konkursie rozwijają niezwykłą gałąź polskiej gospodarki, gałąź, która jest absolutnym fundamentem naszego bezpieczeństwa żywnościowego.

GALERIA