Przejdź do treści

LAURY TYGODNIA KULTURY BESKIDZKIEJ DLA MYSTKOWIAN

LAURY TYGODNIA KULTURY BESKIDZKIEJ DLA MYSTKOWIAN

Treść

 Od 27 lipca do 4 sierpnia odbywała się wyjątkowa edycja 56 Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W ramach tej imprezy obchodzono 50 edycję Festiwalu Folkloru Górali Polskich oraz 30 Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. W obu wydarzeniach wziął udział Zespół Regionalny Mystkowianie z Mystkowa. Zespół przywiózł z Beskidów – Srebrne Żywieckie Serce oraz tytuł Laureata (Nagroda Regulaminowa).

 

W tegorocznej edycji Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu wzięła udział rekordowa ilość zespołów – aż 27 grup. Ośmioosobowe Jury Festiwalu pod przewodnictwem etnograf Małgorzaty Kiereś postanowiło przyznać jedną z głównych nagród – Srebrne Żywieckie Serce Zespołowi Regionalnemu Mystkowianie. Zespół Regionalny Mystkowianie zaprezentował widowisko „Zabawa w karczmie”. Podczas widowiska zobaczyć można było strój z centralnej części regionu Lachów Sądeckich (noszony przez najbogatszych mieszkańców wsi), strój pogórzański (z sąsiednich wsi) oraz strój wykształcony na styku dwóch kultur (noszony w Mystkowie). Stroje zrekonstruowane na potrzeby  programu pokazują dynamikę ówczesnej mody i trendów. Wartym uwagi były również zrekonstruowane tańce, takie jak: polka sumionka, mazurka, warszawianka oraz tańce zabawowe w postaci: Żyda czy Polki z liściem. Ta ostatnia stanowiąca relikt, odtworzona została w ubiegłym roku na podstawie badań terenowych. W zabawie wykorzystuje się liść, który należy  umieścić miedzy dłońmi tancerzy. Przy zwiększającym się tempie muzyki, trudno go utrzymać. Tym którym się nie uda muszą opuścić zabawę.

Dodatkowo Mystkowianie zostali w tym roku nominowani przez CIOFF jako jeden z trzech polskich Zespołów do udziału w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Wiśle. Już sam udział w tym jednym z największych w Europie festiwali był gigantycznym osiągnięciem Zespołu. Mystkowianie prezentowali się obok 14 zespołów z całego świata (m. in. z Kanady, Chile, Ukrainy, Gruzji, Rumunii, Macedonii Północnej, Chorwacji, Węgier). Międzynarodowa Rada Artystyczne postanowiła przyznać grupie z Mystkowa tytuł Laureata (Nagrodę Regulaminową) za udane przedstawienie realiów życia pogranicza lachowsko – pogórzańskiego.

Zespół prezentował się również na innych estradach Tygodnia Kultury Beskidzkiej: Maków Podhalański, Szczyrk oraz Ujsoły. Niewątpliwie do annałów historii Zespołu przejdą wielokrotne bisy w Amfiteatrze w Wiśle oraz wspaniała atmosfera wszystkich koncertów podczas całego Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Warto zaznaczyć, że kierownikiem Zespołu jest Benedykt Poręba, a kierownikiem artystycznym i choreografem Patryk Rutkowski.

 

Link do protokołu:

http://rok.bielsko.pl/tkb.php?cat_id=tkb_laureaci_1298028567

http://rok.bielsko.pl/tkb.php?cat_id=tkb_laureaci_1298028604