Przejdź do treści

Dobre wieści dla mieszkańców Jamnicy i Mystkowa. Uzyskano prawie 1 740 000,00 zł dofinansowania na remont drogi łączącej Jamnicę i Mystków.

Dobre wieści dla mieszkańców Jamnicy i Mystkowa. Uzyskano prawie 1 740 000,00 zł dofinansowania na remont drogi łączącej Jamnicę i Mystków.

Treść

Dzięki staraniom Wójta Gminy Kamionka Wielka Andrzeja Stanka do Gminy Kamionka Wielka trafi 1 739 062,00 zł wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem  na remont dróg gminnych.

30 sierpnia br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził dofinansowanie inwestycji drogowych,  o które usilnie zabiegał Wójt Gminy.

Za pozyskane pieniądze zostanie wyremontowany odcinek drogi gminnej 2900916K w km 0+000,00 do 0+600,00 w miejscowości Jamnica - wartość inwestycji to: 675 121,69  zł. W ramach rządowego dofinansowanie na to zadanie uzyskano kwotę : 540 097,00 zł.

Drugie zadanie jakie będzie realizowanie  z pozyskanych środków  to remont drogi gminnej 290966K w km 0+000,00 do 1+300,00 w miejscowości Mystków - wartość inwestycji to: 1 498 706,38  zł a rządowe dofinansowanie tej inwestycji to : 1 198 965,00 zł.

Warto podkreślić, że łączna kwota otrzymanego dofinansowania stanowi aż 80 % planowanych kosztów, które łącznie wyniosą 2 173 828,07 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że pierwszy raz w dotychczasowej historii naszej Gminy uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg gminnych.

Cieszy fakt, że w ramach planowanych zadań zostanie przeprowadzony kompleksowy remont dróg. To długo oczekiwana inwestycja drogowa, która  z pewnością usprawni komunikację do sąsiednich miejscowości, poprawi komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców a przede wszystkim przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym  wszystkich użytkowników.

Remonty zostaną zrealizowane do końca listopada br.