Przejdź do treści

Uroczyste wręczenie czeków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Uroczyste wręczenie czeków w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych

Treść

W dniu 25 września 2019 roku w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu Wójt Gminy Kamionka Wielka  Andrzej Stanek odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika symboliczny czek potwierdzający przyznanie dofinansowania zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 1 739.062,00 złotych,  z przeznaczeniem  na remont dróg gminnych łączących Jamnicę i Mystków.

Jak już wcześniej informowaliśmy kwota otrzymanego dofinansowania stanowi aż 80 % planowanych kosztów, które łącznie wyniosą 2 173 828,07 zł.  Warto przypomnieć, że dofinansowanie to Gmina otrzymała po raz pierwszy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg gminnych.

W dniu 12 września 2019 roku  został ogłoszony przetarg na remont dróg, a  zadanie musi zostać zrealizowane do 30 listopada 2019 roku.