Przejdź do treści

Trwają prace remontowe na drogach w Jamnicy i Mystkowie

Trwają prace remontowe na drogach w Jamnicy i Mystkowie

Treść

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A., z którym Gmina Kamionka Wielka podpisała umowę na remont dróg w Jamnicy i Mystkowie sprawnie realizuje długo oczekiwane prace remontowe na drogach. Dotychczas przeprowadzono rozbiórkę starej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej i obecnie trwają roboty związane z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. 

W najbliższych dniach będą kontynuowane prace w ramach, których planowane jest wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. 

Remont dróg finansowany jest przez Gminę Kamionka Wielka przy 80% dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia prac remontowych został ustalony na 30 listopada 2019 roku.