Przejdź do treści

Na przysiółkach Homontówka - Ziobroskówka i Popielówka w Kamionce Wielkiej trwają prace związane ze stabilizacją osuwisk.

Na przysiółkach Homontówka - Ziobroskówka i Popielówka w Kamionce Wielkiej trwają prace związane ze stabilizacją osuwisk.

Treść

 Firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy realizuje prace związane ze stabilizacją osuwisk w Kamionce Wielkiej na przysiółkach Popielówka i Homontówka - Ziobroskówka.

Pierwszym etapem prac było wykonanie dróg objazdowych, które mają na celu zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z prowadzonych robót.

Obecnie na przysiółku Popielówka rozpoczęto prace związane z budową palisady w podłożu drogi, natomiast na przysiółku Homontówka-Ziobroskówka wdrożono prace związane z budową muru oporowego.