Przejdź do treści

Zakończono remont dróg w Jamnicy i Mystkowie

Zakończono remont dróg w Jamnicy i Mystkowie

Treść

Dobiegł końca długo wyczekiwany przez mieszkańców miejscowości Mystków i  Jamnica remont dróg gminnych „Jamnica – Góry” w Jamnicy oraz „Mystków – Jamnica” w Mystkowie, w  ramach których remontowi poddano odcinek drogi o długości 1,9 km. W dniach 11-18.12.2019r. zakończono czynności związane z odbiorem przedmiotowych robót. Inwestycja została zrealizowana przy znacznym udziale środków pochodzących z  Funduszu Dróg Samorządowych, z którego Gmina skorzystała po raz pierwszy. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1 361 808,24 zł, przy czym na wykonanie remontu tych dróg Gmina pozyskała znaczące, bo sięgające aż 80% całości kosztów dofinansowanie 
w wysokości 1 089 446,00 zł.

W ramach przeprowadzonych robót wykonano rozebranie istniejącej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy. Następnie wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem oraz podbudowę z kruszywa łamanego. Położona została nowa nawierzchnia asfaltowa oraz wykonane pobocza. Ponadto droga zyskała nowe oznakowanie pionowe oraz poziome.

Cieszy fakt, że warunki atmosferyczne sprzyjały drogowcom i mimo niewielkich utrudnień udało się sprawnie zrealizować zadanie. Zakończenie inwestycji to miły ukłon w stronę mieszkańców Mystkowa oraz Jamnicy przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. Wyremontowanie tak dużego odcinka drogi zwiększyło atrakcyjność miejscowości, poprawiło jakość życia mieszkańców oraz podniosło poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.