Przejdź do treści

FORMY DOTACJI I REFUNDACJI INWESTYCJI

FORMY DOTACJI I REFUNDACJI INWESTYCJI

Treść

Formy dotacji i refundacji inwestycji:

 

1.     Program „Czyste Powietrze”

Na co?

·         demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe

·         zakup i montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, kotłów olejowych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych, węzłów cieplnych i kotłów na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu

·         docieplenie przegród budowlanych,

·         wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Dla kogo?

·         osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych

·         osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Forma dofinasowania

·         dotacja lub/i pożyczka

·         dotacja może wynieść od 90% do 30% poniesionych kosztów

·         koszty kwalifikowane od 7 tys. zł do 53 tys. zł,

·         dotacja uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę

Dodatkowe informacje

·         nabór wniosków - na bieżąco

·         wnioski składane są poprzez Portal Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Kanonicza 12 w Krakowie

·         program realizowany jest do roku 2029

 

Kontakt: infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00): 502 073 066 lub

12 422 94 90 wew.2 lub ul. Kanonicza 12 w Krakowie lub na stronie www.wfos.krakow.pl

e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

 

 

 

2.     Program „Mój prąd”

Na co?

·         mikroinstalacje fotowoltaiczna o mocy 2-10kW

·         koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z oprzyrządowaniem

Dla kogo?

·         osoby fizyczne, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby

Forma dofinasowania

·         dotacja do 50% kosztów mikroinstalacji

·         kwota dofinansowania nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie

Dodatkowe informacje

·         nabór wniosków w formie tradycyjnej oraz online

 

Kontakt: infolinia: 22 45 95 990,

e-mail: mojprad@nfosigw.gov.pl i wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl lub na stronie internetowej http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

 

 

 

3.     Ulga termomodernizacyjna

Na co?

·         odliczenie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

·         instalacje pompy ciepła wraz z osprzętem, kolektora słonecznego wraz z osprzętem, ogniowa fotowoltaicznego wraz z osprzętem, przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła olejowego kondensacyjnego, kotła na paliwa stałe spełniający wymagania ekoprojektu,

·         materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia budynku, wchodzące w skład instalacji grzewczej i składające się na system wentylacji mechanicznej

·         stolarka okienna i drzwiowa

Dla kogo?

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

·         według skali podatkowej,

·         według 19% stawki podatku,

·         ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Forma dofinasowania

·         w ramach ulgi można odliczyć 100% wydatków poniesionych w czasie realizacji przedsięwzięcia

·         kwota nie wyższa niż  53 000 zł jako suma wszystkich poniesionych wydatków

Dodatkowe informacje

·         tylko na istniejące budynki

·         czas realizacji przedsięwzięcia nie może przekraczać 3 lat

 

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się w dokumencie: „Nowe preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne” z dnia 9.09.2019 r. oraz na stronie:https://powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/ulga-termomodernizacyjna/

 

Kontakt: infolinia (czynna w godzinach 7.00-18.00):  801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych), 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych), +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy).

Można również zadać pytanie poprzez formularz kontaktowy na Portalu Podatkowym lub skorzystać z czatu z konsultantem https://www.podatki.gov.pl/zadaj-pytanie/pytanie-e-mail/