Przejdź do treści

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kamionce Wielkiej

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kamionce Wielkiej

Treść

W dniu dzisiejszym tj. 11 marca br. z inicjatywy Wójta Gminy Kamionka Wielka, odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Kamionce Wielkiej, w trakcie którego zostały omówione sprawy związane
z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-Cov-2.

W posiedzeniu uczestniczyła m.in. lekarz NZOZ Pani Agnieszka Dobrowolska, która przedstawiła sposoby profilaktyki oraz zaleciła zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z NFZ, aby osoby chore, które podejrzewają u siebie zakażenie wirusem SARS-Cov-2 kontaktowały się z przychodnią wyłącznie telefonicznie pod nr 18 445 60 60. 

Ponadto Pani doktor podkreśliła, ze istotną sprawą jest aby osoby wracające
z regionów zagrożonych koronawirusem natychmiast powiadamiały, o tym telefonicznie stacje sanitarno-epidemiologiczne lub zgłaszały się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. 

Wskazała również konieczność bezwzględnego stosowania procedur  higieny osobistej. 

W trakcie posiedzenia ustalono, iż Pani Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół przekaże niezwłocznie dyrektorom szkół oraz jednostkom oświatowym komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie  zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Ustalono, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej obejmą szczególną formą opieki osoby starsze,samotne.( np. udzielą pomocy
w zrobieniu zakupów produktów żywnościowych lub lekarstw). Stosowna informacja zostanie umieszczona  na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej.

Wójt Gminy zobowiązał do dalszego rozprowadzania na terenie Gminy Kamionka Wielka m.in. w placówkach handlowych oraz w Parafiach ulotki informacyjnej dotyczącej procedury postępowania w razie podejrzenia zakażeniawirusem SARS-Cov-2.

Link do treści komunikatu Ministerstwa Zdrowia i NFZ.