Przejdź do treści

Dziś 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Wspominamy niezwykłe spotkania z Ojcem Świętym.

Dziś 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Wspominamy niezwykłe spotkania z Ojcem Świętym.

Treść

Pontyfikat Jana Pawła II przebiegał na oczach milionów ludzi na całym świecie. Gromadził tłumy katolików podczas licznych zagranicznych pielgrzymek papieża, w tym także do jego ojczyzny – do licznych polskich miast i wsi.Ślady obecności Ojca Świętego znajdziemy również w gminie Kamionka Wielka. Sięgają one daleko w przeszłość. Karol Wojtyła odwiedził nasz region m.in. w czasach, gdy nie był jeszcze papieżem.

 
To był 6 sierpnia 1969 r. Parafię w Królowej Górnej odwiedziła Matka Boska Częstochowska – w symbolach świecy i pustych ram obrazu (sam obraz Madonny decyzją władz komunistycznych nie mógł pielgrzymować po kraju). Wierni zgromadzili się przed ołtarzem polowym. Zgromadzeniu modlitewnemu przewodniczył ks. bp Piotr Bednarczyk.
 
Podczas homilii stało się coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Przybył kardynał z Krakowa – Karol Wojtyła. Przemówił do zebranych po komunii świętej. Świadkowie tego wydarzenia wspominają, że mówił powoli, dostojnie, językiem zrozumiałym dla ludzi. Najbardziej znamienne z wypowiedzianych przez niego słów brzmiały: „Królowa Nieba i Ziemi przybyła do parafii Królowa”. Po mszy świętej kardynał Wojtyła udał się do kościoła i jeszcze długo się modlił. Ciekawe, czy którykolwiek mieszkaniec Królowej przypuszczał, że słucha słów przyszłego papieża…
 
Spotkania z Ojcem Świętym zawsze były wydarzeniami niezwykłymi. Doświadczyły tego również zespoły artystyczne z gminy Kamionka Wielka.Warto choćby wspomnieć o wydarzeniu z 1987 roku. Wtedy to, podczas beatyfikacji Karoliny Kózkówny, na spotkanie z Papieżem Polakiem udała się Orkiestra Dęta z Mystkowa. Wspólnie z innymi orkiestrami wykonywała oprawę muzyczną mszy świętej.
 
I kolejna ważna data: 10 czerwca 1999 r. Na placu w Starym Sączu Ojciec Święty dokonał kanonizacji bł. Kingi. Był to jeden z najważniejszych punktów pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W ponad półmilionowym tłumie wiernych były liczne zespoły regionalne i orkiestry z całej Sądecczyzny, w tym m.in. wspomniana Orkiestra Dęta z Mystkowa, zespoły regionalne „Mali Mszalniczanie” „Mszalniczanie”, „Mali Mystkowianie”, „Mały Skalnik”, „Kamionczanki” i „Skalnik”. Właśnie wtedy po raz pierwszy w świat popłynęły dźwięki „Krakowiaka sądeckiego”i pieśni „Życzymy, życzymy” ze słowami Wandy Łomnickiej-Dulak.Zaraz po kanonizacji zrodził się pomysł, by ten materiał muzyczny nagrać na płycie CD.
 
Wszystkie zespoły spotkały się ponownie w Starym Sączu, by zarejestrować nagranie w plenerze. Ta płyta została wręczona Janowi Pawłowi II w Watykanie, jako prezent imieninowy od zespołów i przedstawicieli samorządów z Sądecczyzny, z podziękowaniem za kanonizację świętej Kingi.Papieża odwiedziła również delegacja gminy Kamionka Wielka – z płaskorzeźbą św. Kingi, tryptykiem autorstwa Mariana Kiełbasy z Jamnicy.
 
W 2006 r. przed kościołem parafialnym w Kamionce Wielkiej wzniesiono pomnik Jana Pawła II, ufundowany przez kamionczanina Kazimierza Pazgana, prezesa firmy Konspol. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. bp Wiktor Skworc, ówczesny Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. W pobliżu monumentu posadzony został Dąb Papieski ufundowany przez Nadleśnictwo w Nawojowej. Jak to trafnie określił ks. prałat Stanisław Ruchała, ówczesny proboszcz parafii w Kamionce Wielkiej:„W centrum Kamionki stoją obok siebie dwa olbrzymy – coraz większy dąb oraz pomnik papieża, olbrzyma duchowego”.
 

Źródło: fragmenty broszury wyd. przez Parafię pw. Narodzenia NMP w Królowej Górnej (opr. ks. J. Nowak, M. Stanek, T. Skraba) i tekst K. Ogorzałka .