Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY KAMIONKA WIELKA O ROBOTACH DROGOWYCH NA DRODZE GMINNEJ „MYSTKÓW – JAMNICA”

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY KAMIONKA WIELKA  O ROBOTACH DROGOWYCH NA DRODZE GMINNEJ „MYSTKÓW – JAMNICA”

Treść

 

Urząd Gminy Kamionka Wielka informuje, iż z powodu remontu drogi gminnej nr  290966K o nazwie „Mystków - Jamnica” w km 1+300,00 do km 2+200,00 w miejscowości Mystków, od dnia
26 października 2020 roku nastąpią utrudnienia w ruchu na tej drodze.

O dokładnym terminie zamknięcia remontowanego odcinka przedmiotowej drogi mieszkańcy zostaną poinformowani
z odpowiednim wyprzedzeniem.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się na odcinku podlegającym remontowi.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.