Przejdź do treści

Remont drogi Mystków – Jamnica w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Remont drogi Mystków – Jamnica w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Treść

Na terenie Gminy Kamionka Wielka ruszyły prace związane z remontem drogi gminnej nr 290966K o nazwie  Mystków – Jamnica, w miejscowości Mystków, w km. 1+300,00 do 2+200,00. Remontowi podlega odcinek o długości 0,9 km.

W dniu 25 września 2020r. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego Gmina Kamionka Wielka zawarła umowę z wykonawcą na realizację robót związanych z przeprowadzeniem remontu przedmiotowej drogi.

Pozyskanie przez Gminę Kamionka Wielka dofinansowania do inwestycji w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych na 2020 rok umożliwiło przystąpienie do prac związanych z realizacją tej długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Remont odcinka przedmiotowej drogi stanowi kontynuację zadania na które Gmina Kamionka Wielka w poprzednim roku również pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 517 405,67 zł, przy dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 60% w kwocie 310 443,00 zł. Gmina Kamionka Wielka na wykonanie inwestycji przeznaczyła 40% kwoty całkowitej zadania, co stanowi kwotę 206 962,67 zł.

W ramach zaplanowanych prac na odcinku podlegającym remontowi zakłada się wykonanie rozbiórki dotychczasowej nawierzchni drogi oraz wykonanie podbudowy drogi wraz ze stabilizacją podłoża. Ponadto wyłożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa oraz obustronne pobocza.

Na chwilę obecną, w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi prace postępują zgodnie z harmonogramem. Wkrótce mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowo wyremontowanym odcinkiem drogi.