Przejdź do treści

Kolejne środki z FDS dla Kamionki Wielkiej.

Kolejne środki z FDS dla Kamionki Wielkiej.

Treść

Gmina Kamionka Wielka pozyskała kolejne środki zewnętrzne na remont dróg gminnych. W ogłoszonej liście zadań powiatowych i gminnych zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów przeznaczonych do dofinansowania w 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych w naborze uzupełniającym ogłoszonym 12 sierpnia 2020r, została ujęta droga nr 290978 K „Styrek” w miejscowości Mszalnica. Koszt planowanej inwestycji to 1 052 942,62 zł w tym dofinansowanie w kwocie 631 765,00 zł.

Należy podkreślić, iż jest to kolejna dotacja uzyskana ze środków zewnętrznych w celu poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy. Po ubiegłorocznym sukcesie jakim było wyremontowanie 3 km drogi relacji Jamnica-Mystków, Wójt Gminy Andrzej Stanek w bieżącym roku podniósł poprzeczkę sobie jak i administracji Urzędu w realizacji drogowych zadań inwestycyjnych. Należy przypomnieć, iż na ostateczne zatwierdzenie czekają jeszcze wnioski złożone  w ramach FDS o dofinansowanie na rok 2021 związane z remontem dwóch kluczowych dróg, które w ostatnim czasie dały się mocno we znaki mieszkańcom gminy a mianowicie: droga „Popardowa” w miejscowości Kamionka Mała oraz droga „Pod Kunów” w miejscowości Jamnica. Aktualnie dobiega końca remont drogi gminnej nr 290966K o nazwie Mystków – Jamnica, w miejscowości Mystków, a lada dzień ruszą prace budowlane na drodze Oracze - Kruczki Dolne – Doliny w miejscowości Mszalnica, które zostały dofinansowane ze środków powodziowych Województwa Małopolskiego.

Włodarz Gminy nie kryje zadowolenia z faktu pozyskania kolejnych środków zewnętrznych na poprawę infrastruktury drogowej w gminie Kamionka Wielka. Jak podkreśla, z uwagi na ograniczone gminne środki finansowe, właśnie pozyskiwane dotacje pozwalają na wykonanie „skoków” inwestycyjnych na drogach gminnych.  Nie kryje osobistej satysfakcji, że od dwóch lat środki zewnętrze płyną do gminy szerokim strumieniem, co daje szanse na szybką poprawę parametrów technicznych strategicznych dróg i oczywiście szybszy rozwój gminy.

Wójt Gminy Andrzej Stanek pragnie podziękować mieszkańcom za cierpliwość wykazywaną podczas trwających robót i wynikających z tego utrudnień. Jednocześnie zapewnia, iż nadal będzie czynił starania nad rozwojem infrastruktury drogowej na terenie gminy, w celu poprawę bezpieczeństwa ich użytkowników.