Przejdź do treści

Kolejny wyremontowany odcinek drogi w Kamionce Wielkiej

Kolejny wyremontowany odcinek drogi w Kamionce Wielkiej

Treść

Dobiegł końca remont drogi gminnej 290966K Mystków – Jamnica w miejscowości Mystków. Przedmiotowa inwestycja jest kolejną, która została zrealizowana przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z programu Funduszu Dróg Samorządowych, na którą została przeznaczona kwota dofinansowania w wysokości 558 319,00 zł.

Radości ze skuteczności składanych przez Urząd wniosków o dofinansowania remontów dróg gminnych nie kryje Wójt Andrzej Stanek, który osobiście angażuje się w proces ich pozyskiwania. Jak podkreśla właśnie dzięki tym środkom Gmina Kamionka Wielka może szybciej i w większym zakresie realizować tak potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje drogowe.

Droga Jamnica – Mystków od skrzyżowania z drogą „Dybówka” w kierunku „Niżnej Woli” na blisko kilometrowym odcinku przeszła kompleksowy remont.
Po uprzedniej rozbiórce istniejącej nawierzchni wykonano solidną podbudowę
z gruntu stabilizowanego cementem, kolejno użyto kruszywa i tłucznia. Naniesiono warstwę wiążącą asfaltu oraz zasadniczą warstwę asfaltową ścieralną. Dodatkowo wykonano oznakowanie poziome i pionowe jak również utwardzono pobocza co wymiernie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Wójt Gminy pragnie podziękować mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość podczas trwania prac budowlanych i ma nadzieję, że nowo wyremontowany odcinek drogi podniesienie poziom bezpieczeństwa jej użytkowników oraz wpłynie na rozwój nie tylko sołectwa, ale także całej gminy.