Przejdź do treści

Mieszkańcy Mszalnicy mogą się cieszyć. Umowa na remont drogi gminnej Styrek podpisana.

Mieszkańcy Mszalnicy mogą się cieszyć. Umowa na remont drogi gminnej Styrek podpisana.

Treść

Wójt Gminy Andrzej Stanek podpisał umową z Wykonawcą na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Styrek w km 0+000,00 – 1+132,00 w miejscowości Mszalnica”. Umowę przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Małgorzaty Witteczek podpisano na kwotę 664 637 74 zł. Termin wykonania zadania wyznaczono na dzień 31 maja 2021 r. Jednakże jak zapewnia wykonawca na wyraźną prośbą Wójta Stanka, prace rozpoczną się najwcześniej jak to możliwe a więc jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Należy podkreślić, iż przedmiotowa droga ma bardzo górzysty, kręty przebieg  przez teren leśny, zacieniony, gdzie lód utrzymuje się nawet do wczesnej wiosny.   

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy drogi, skropienia miedzy warstwowe jako warstwę sczepną, następnie wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Kolejno odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego oraz poprawę odwodnienia korpusu drogowego.

Należy podkreślić, iż znaczna część zadania zostanie zrealizowana przy udziale dofinansowania w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych, pozyskanego dzięki staraniom włodarza gminy w naborze uzupełniającym ogłoszonym 12 sierpnia 2020 r. Przypomnieć należy, iż Gmina Kamionka Wielka otrzymała dofinansowanie 60% na realizację przedmiotowej inwestycji.