A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Podsumowanie programu gminnych dotacji celowychCzwartek, 31 grudnia 2020

 

Rok 2020 dobiega końca. Gmina podsumowuje również zainaugurowany przez Pana Wójta wiosną br. program dotacji celowych promujący wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych. Właściciele nieruchomości chętnie podejmują inicjatywy ekologiczne chcąc dbać o jakość powietrza na terenie gminy. Coraz częściej decydujemy się na niskoemisyjne ogrzewanie i podnosimy efektywność energetyczną naszych budynków. Wiele nieruchomości na terenie gminy w ostatnim roku zostało poddanych gruntownej termomodernizacji. Na wielu budynkach pojawiły się kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne. Każda tego typu inicjatywa wpływa na poprawę jakości powietrza i komfortu życia. Motorem napędowym inicjatyw jest wachlarz różnego rodzaju form wsparcia. Podejmując działania inwestor może skorzystać z dotacyjnych programów gminnych, Programu „Czyste Powietrze”, Programu „Mój Prąd” oraz ulgi termomodernizacyjnej.

W roku 2020 koszty wymiany kotłowni w budynkach biorących udział w programie dotacji celowych z budżetu gminy sięgnęły kwoty 319 222,86 zł. Gmina wsparła inwestorów kwotą 98 500 zł. Pozwoliło to na zainstalowanie:

 - 3 kotłowni na pellet drzewny,

 - 1 kotłowni zgazowującej drewno kawałkowe,

- 24 kotłowni gazowych kondensacyjnych.

 

Efekt ekologiczny podjętych działań został przedstawiony w tabeli poniżej.

 

Analiza tabeli jasno obrazuje, że w 28 budynkach biorących udział w projekcie emisja pyłów PM10, PM2,5 została zredukowana o ponad 99% natomiast emisja dwutlenku węgla uległa zmniejszeniu o ponad 84%.

Mamy nadzieję, że chętnych na tego rodzaju inwestycje będzie coraz więcej z roku na rok i jakość powietrza w naszej gminie będzie coraz lepsza.

 

PL      

ZAŁĄCZNIKI

GALERIA