A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Z promesą w ręku na szkołę w BoguszyŚroda, 13 stycznia 2021

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu wicewojewoda małopolski Józef Leśniak przekazał 12 stycznia (wtorek) promesy gospodarzom gmin z naszego regionu na wsparcie finansowe projektów inwestycyjnych. Jest to pomoc w realizacji zadań, które zostały zakwalifikowane na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Beneficjanci przeznaczą je m.in. na modernizację i budowę szkół i przedszkoli, remonty dróg, budowę ośrodków kultury, oczyszczalni ścieków czy kanalizacji sanitarnej.

- To wielomilionowe kwoty, które rząd premiera Mateusza Morawieckiego przekazuje samorządom w całej Polsce – podkreślił Józef Leśniak. – To wymierne wsparcie, które przełoży się na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców.

Wśród 186 wniosków z Małopolski, które otrzymały bezzwrotne wsparcie jest także wniosek złożony przez wójta Kamionki Wielkiej Andrzeja Stanka o dofinansowanie budowy nowej szkoły podstawowej w Boguszy, który również odebrał promesę na niebagatelną kwotę ponad 5,5 mln zł.

Inwestycja w Boguszy ma kosztować 6,5 mln zł. Brakujący milion wyłożony będzie z budżetu gminy. Nowa szkoła z salą gimnastyczną i zapleczem oraz z przedszkolem ma powstać w dwa lata.

Andrzej Stanek na tym nie poprzestaje i kontynuuje starania o wsparcie projektów inwestycyjnych w gminie. Już w grudniu ubiegłego roku złożono kolejne wnioski o wsparcie inwestycji gminnych ze środków funduszy rządowych.

W spotkaniu w Starostwie Powiatowym wzięli też udział parlamentarzyści z naszego regionu: Anna Paluch, Wiesław Janczyk i Patryk Wicher.

GALERIA