Przejdź do treści

IX edycja konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora

IX edycja konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora

Treść

Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” oraz portal i miesięcznik „Sądeczanin” informują, że ruszyła IX edycja konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora.


Celem konkursu jest wyróżnienie oraz promocja utworów literackich i publikacji, które podejmują tematy związane z Sądecczyzną i Sądeczanami oraz uhonorowanie sądeckich autorów.

Zgłoszenia propozycji do tegorocznej edycji konkursu można dokońać w dwóch kategoriach:

  1. Książka o Sądecczyźnie - mogą być zgłaszane książki reprezentujące wszystkie gatunki literackie, dzieła naukowe i popularnonaukowe wydane w 2020 roku.
  2. Sądecki autor - mogą być zgłaszani autorzy, którzy urodzili się lub mieszkają na terenie powiatu nowosądeckiego.


Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji zawarte są w regulaminie konkursu.

Zgłoszone propozycje książek i autorów będą prezentowane na portalu sadeczanin.info wraz z informacją o instytucji zgłaszającej.

Liczymy na Państwa zainteresowanie i chęć współpracy przy działaniach promujących literaturę regionu i jej twórców.