A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Apetyt na milionyCzwartek, 21 stycznia 2021

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiada kolejne wsparcie w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. Program opiewa na 1 mld zł i ruszy w pierwszym kwartale 2021 roku, po uchwale Rady Ministrów. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skorzystać może ponad 200 gmin położonych na terenach górskich.

11 stycznia br. gośćmi wójta gminy Kamionka Wielka Andrzeja Stanka byli: szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Tomasz Michałowski oraz Jarosław Baziak, którzy prezentowali i promowali założenia wspomnianego programu.

Gmina Kamionka Wielka spełniająca podstawowe warunki, będzie mogła się ubiegać o wsparcie z pierwszego instrumentu, który zakłada, że podstawą wyliczenia wysokości pomocy są wydatki, jakie dana gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020. Dofinansowanie może wynieść 40% średniorocznej wartości wydatków na zadania inwestycyjne, ale nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę.

Środki z tego programu można będzie przeznaczyć na finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej.

Drugi instrument tego wsparcia zakłada, że będą się mogły o te dopłaty ubiegać gminy z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w pierwszym kwartale 2021 r. Chodzi o zwolnienia z tej daniny: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej. W przypadku tego instrumentu dofinansowanie dla jednej gminy wyniesie 80% utraconych przez nią dochodów.

W przypadku, gdyby wnioski gmin przekroczyły wartość 1 mld zł, wsparcie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu, aby zakładana kwota nie została przekroczona.

Wnioskodawcy projektu tego programu zakładają, że gminy będą mogły wnioskować do wojewodów o wsparcie w ciągu miesiąca od dnia wejścia uchwały w życie, a rząd będzie miał też miesiąc na wypłatę pieniędzy.

Na jakie wsparcie, ile złotówek może liczyć Kamionka Wielka? Na to pytanie precyzyjnie będzie można odpowiedzieć po zakończeniu procesu aplikacyjnego.

Wójt Andrzej Stanek nie ukrywa, że pomysłów i koncepcji na wydanie zapowiadanych środków ma sporo, ale o konkretach można będzie mówić, gdy rząd przedstawi szczegółowe wytyczne, konkretny wykaz inwestycji, na które będzie można te środki wykorzystać. Pewne jest natomiast, iż wniosku Kamionki Wielkiej wśród ubiegających się o dodatkowe środki łagodzące skutki pandemii w gminie, nie zabraknie.