A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Rok 2021 rokiem Świętego Maksymiliana Marii KolbegoWtorek, 23 lutego 2021

W dniu 25 stycznia 2021 roku podczas obrad XXXIV Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego przyjęto Oświadczenie w sprawie ustanowienia w Małopolsce roku 2021 rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

ZAŁĄCZNIKI