A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Kamionka Wielka też na „Miodnym szlaku”Czwartek, 18 marca 2021

Powstała z inicjatywy Fundacji „Po Zdrowie do Natury” marka lokalna „Miodny szlak”, stawia sobie za cel budowanie tożsamości i promocję wprowadzanych pod jej znakiem produktów i inicjatyw. Marka jest elementem działań prezentujących najlepsze produkty, usługi i inicjatywy z naszego – Sądeckiego regionu, oferowane i realizowane przez producentów, twórców, usługodawców i instytucje. Budowana jest w oparciu o lokalne zasoby oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne subregionu.

Niezwykle barwnie i poetycko nowa marka promuje się i swoją ideę na stronach internetowych, pokazując szeroki wachlarz swoich celów i zadań: „Miodny szlak… plastrami pasji odkrywa naturę Beskidu Sądeckiego. Wabi wędrowców zapachem jodły i miodu oraz smakiem tradycyjnych produktów. Pieszo, konno, rowerem czy kajakiem, na nartach czy na linach po skarb przybywają tu turyści, podróżnicy i kuracjusze. Przemierzają pasma Radziejowej i Jaworzyny, wiedzeni nurtem Dunajca i Popradu. Zdrojowe wody, lecznicze zabiegi i krople rosy o poranku dodają przyrodzie zdrowego wigoru…”

Z inicjatywy Wójta Gminy Kamionka Wielka Andrzeja Stanka również kamionczańska gmina przystąpiła do tej inicjatywy w charakterze partnera. Rada Gminy podzieliła argumentację gospodarza i stosowną uchwałą wyraziła zgodę na współpracę z Fundacją „Po Zdrowie Do Natury” w projekcie „Miodny szlak”, upatrując w tym, m.in., kolejną szansę realizacji zadań ustawowych w zakresie promocji gminy.

Z jej upoważnienia stosowną deklarację, w obecności wiceprezesa Fundacji Po Zdrowie do Natury Andrzeja Tamioły, podpisał wójt gminy Andrzej Stanek.

Aktualnie partnerami marki lokalnej „Miodny Szlak” jest ok. 20 podmiotów: samorządów, instytucji, przedsiębiorstw i organizacji z Sądecczyzny.

Gmina Kamionka Wielka przystępując do projektu i budowy marki „Miodny szlak” będzie miała możliwość promocji gminy, zwłaszcza jej turystycznych walorów, bogactwa kulturowego - w tym zespołów regionalnych, kamionczańskich usługodawców, przedsiębiorców i twórców. Udział w nim daje także szansę zainteresowania turystów lokalną inicjatywą kulturalono-społeczną, przyczyni się do wsparcia lokalnych przedsiębiorców, którzy uzyskując logo marki „Miodny szlak” będą mogli podkreślić wyjątkowość i wysoką jakość oferowanych usług i produktów.

GALERIA