Przejdź do treści

REMONT DROGI GMINNEJ NR 290978K O NAZWIE „STYREK” W MSZALNICY W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

REMONT DROGI GMINNEJ NR 290978K  O NAZWIE „STYREK” W MSZALNICY W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Treść

Na terenie Gminy Kamionka Wielka rusza długo wyczekiwany remont drogi gminnej „Styrek” w miejscowości Mszalnica. Biorąc pod uwagę strategiczny charakter drogi, stanowiącej łącznik drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową nr 1573K Nowy Sącz – Cieniawa, informacja o rozpoczęciu robót drogowych z pewnością ucieszy nie tylko mieszkańców samego sołectwa ale również całego regionu.

Zadanie pod nazwą: Remont drogi gminnej nr 290978K (Styrek) na odcinku I - w km od 0+000,00 do km 0+620,00, na odcinku II - w km od 0+915,00 do km 1+132,00 w miejscowości Mszalnica, Gmina Kamionka Wielka” zostanie zrealizowane przy wsparciu  rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

Koszty kwalifikowalne realizacji całości zadania wynoszą 491 555,33 zł, przy czym na jego wykonanie Gmina Kamionka Wielka pozyskała dofinansowanie w kwocie 294 933,00 zł – co stanowi 60% kosztów całkowitych remontu. Pozostałe środki w wysokości 196 622,33 zł pochodzą ze środków budżetu gminy.

Należy podkreślić, iż remont drogi „Styrek” jest kolejną inwestycją realizowaną przez Gminę Kamionka Wielka w oparciu o współfinansowanie z rządowego programu FDS. W dwóch poprzednich latach  przeprowadzono generalny remont blisko 4 kilometrów drogi relacji Jamnica - Mystków za rekordową kwotę w historii gminy 2 518 460,90 zł.

Ponadto należy przypomnieć, iż w roku 2020 Gmina Kamionka Wielka złożyła wnioski o udzielenie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do remontu dwóch kolejnych kluczowych dla gminy dróg, które w ostatnim czasie dały się mocno we znaki mieszkańcom gminy a mianowicie: droga „Popardowa” w miejscowości Kamionka Mała oraz droga „Pod Kunów” w miejscowości Jamnica. Weryfikacja formalna wniosków przebiegła pozytywnie, zatem po ostatecznym ich zatwierdzeniu, Gmina Kamionka Wielka jeszcze
w tym roku przystąpi do prac remontowych.

Wójt Gminy  Andrzej Stanek nie kryje satysfakcji, iż dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym udaje się realizować kluczowe inwestycje drogowe na terenie gminy. Równocześnie zwraca się z prośbą do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas trwania prac drogowych.