A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Oszczędnie i ekologicznie w Szkole Podstawowej w Królowej GórnejCzwartek, 01 kwietnia 2021

Aktywność Gminy Kamionka Wielka w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych przynosi kolejne korzyści. Wniosek złożony przez Wójta Gminy Andrzeja Stanka dotyczący modernizacji systemu grzewczego w szkole podstawowej w Królowej Górnej uzyskał pozytywną opinie Komisji Oceniającej. Otrzymane dofinansowanie w II konkursie wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 350 tys. złotych.

Zakres projektu obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania na nowoczesne spełniające najwyższe normy. Realizacja tego działania pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi oraz lepsze zarządzanie energią cieplną w placówce oświaty.

Należy podkreślić że to już czwarty konkurs Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w którym Gmina Kamionka Wielka zyskała wsparcie. Łączna kwota pozyskanych środków w niniejszym programie to 9.820.942,95 zł.