A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Zaproszenie na XXXIV ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 26 kwietnia 2021 roku o godz. 09:00Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAMIONKA WIELKA

W oparciu o art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 1 i § 29 ust. 1 Statutu Gminy Kamionka Wielka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamionka Wielka (Dz. Urz. Woj. Małopol. Rok 2012, poz. 2222 z 14.05.2012r.)

 

zwołuje

 

XXXIV ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY

w dniu 26 kwietnia 2021 roku o godz. 09:00

w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy

Kamionka Wielka

do udziału, w której uprzejmie Panią – Pana

                                 zaprasza

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

/-/ mgr Marcin KIEŁBASA

 

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.)

 

Przy wejściu do budynku oraz podczas obrad proszę o zachowanie szczególnych środków ostrożności w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

 

 

Kamionka Wielka, dn. 19.04.2021r.

ZAŁĄCZNIKI