A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Na ratunek rodzinom odciętym od świataWtorek, 20 kwietnia 2021

Zaledwie w ubiegłym roku zakończono stabilizację dwóch osuwisk
w Kamionce Wielkiej, a już uaktywniło się kolejne. Górzysty teren kamionczańskiej gminy, niestety narażony jest na te zagrożenia, niemniej nikt nie spodziewał się, że tak szybko, znowu, przyjdzie się zmierzyć z wyzwaniem, które rzuciła nam natura.

W niedzielę (18 bm.) Andrzej Stanek - wójt gminy, gdy otrzymał informację o osuwisku, które niszczy gminną drogę w przysiółku Ptakówka Niżna, odcinając dojazd mieszkańcom 7 domów, niezwłocznie dokonał wizji lokalnej, zapoznając się z sytuacją i zagrożeniami.

Następnego dnia, w trybie pilnym powołał komisję do oceny sytuacji
i oszacowania szkód. Równocześnie zdecydował o podjęciu działań pomocowych. Wybranemu wykonawcy zlecono przygotowanie podłoża do położenia płyt, by zapewnić mieszkańcom tymczasowy dojazd do domostw.

Równocześnie rozpoczęto niezbędną procedurę mającą na celu pozyskanie środków na stabilizację osuwiska i gruntowną odbudowę drogi.

Dużą pomocą, zaangażowaniem i solidarnością wykazali się sąsiedzi, którzy współpracując udostępnili cześć swoich posesji na poszerzenie terenu pod płyty drogowe na tymczasowy przejazd, co w chwili obecnej jest jedynym rozwiązaniem.

Gospodarz gminy, Andrzej Stanek i urzędnicy koncentrują się na zapewnieniu bezpiecznej komunikacji rodzinom z odciętych od świata siedmiu gospodarstw. Priorytetem jest szybka analiza zagrożeń czynnego osuwiska, możliwości zatrzymania i przeciwdziałania dalszemu osuwaniu się ziemi, a przede wszystkim jak najszybsze pozyskanie niezbędnych środków (prawdopodobnie liczonych w milionach złotych) na odtworzenie gminnej drogi.

Foto. Archiwum Urzędu Gminy

GALERIA