A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Mystkowianie na olimpiadzie… folkloru?!Wtorek, 27 kwietnia 2021

Do swojego artystycznego CV Zespół Regionalny Mystkowianie w gminie Kamionka Wielka ma szansę dopisać jeszcze jedno wydarzenie: podróż do oddalonej od Mystkowa o 3 000 km Ufy (Rosja) i udział w bodaj największej imprezie folklorystycznej na świecie - VI World CIOFF Folkloriada.

Mystkowianie prezentowali lachowski folklor poza granicami kraju: pod Kaplicą Ostrobramską w Wilnie (Litwa), w sanktuarium w La Salette (Francja), przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu, w węgierskich winnicach i przed tureckim ministrem kultury w Eskisehir, ale ta wyprawa do Rosji zapowiada się jako najbardziej egzotyczna.

Już samo zaproszenie mystkowian do udziału w tym festiwalu, zwanym też… olimpiadą folkloru, wśród 86 grup folklorystycznych z całego świata, jest wyróżnieniem godnym podkreślenia, zwłaszcza że nasz zespół reprezentował będzie w Ufie całą Polskę, jako jedyny.

Do Rosji wybiera się 34 członków zespołu w wieku od 17 do 55 lat: 5-osobowa grupa muzyków, 14 par tanecznych oraz choreograf.

Wydarzeniu patronuje CIOFF - Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.

Mystkowianie będą w Ufie 10 dni i dadzą kilkanaście koncertów. Organizatorzy gwarantują im pokrycie kosztów pobytu w Rosji, ale i tak koszty dotarcia zespołu do Moskwy, to wydatek przekraczający możliwości finansowe członków zespołu. Stąd ich publiczna prośba o wsparcie ich eskapady. Ta spotkała się z odzewem, a do zrzutki dołączył się też gospodarz gminy Kamionka Wielka.

Wójt Andrzej Stanek postanowił wesprzeć wyjazd Mystkowian do Ufy z budżetu gminy niebagatelną kwotą 10 000 zł. Środki trafią do zespołu poprzez Gminny Ośrodek Kultury.

Nie tylko wójt gminy trzyma członków zespołu za słowo, że zrewanżują się pamiątkami z eskapady.