A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Zajęcia taneczne dla uczniówCzwartek, 29 kwietnia 2021

W związku ze złagodzeniem obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS-Cov-2 i pojawieniem się możliwości organizacji zajęć sportowych na świeżym powietrzu, od dnia 19 kwietnia 2021r. za zgodą i przy wsparciu Wójta Gminy Kamionka Wielka Pana Andrzeja Stanka, uczniowie Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej uczestniczą w zajęciach ruchowo - tanecznych.  Jest to inicjatywa tym bardziej cenna, iż przez ostatnie miesiące dzieci i młodzież skazani zostali wyłącznie na naukę zdalną spędzając bardzo dużo czasu przed ekranami komputerów, tabletów czy smartfonów, pozbawieni atrakcyjnych form ruchu i spędzania wolnego czasu.

Zajęcia taneczne odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych zawierających elementy profilaktyki zdrowotnej, w tym uzależnień oraz przeciwdziałania depresji dzieci i młodzieży spowodowanych izolacją domową w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Obecnie realizowane są one w 4 grupach ćwiczebnych po 1 godzinie zegarowej w tygodniu. Zajęcia dla uczestników są bezpłatne.

Dzięki zajęciom tanecznym uczniowie nie tylko mogą poruszać się na świeżym powietrzu, podszkolić swoje umiejętności, ale i spotkać z dawno niewidzianymi „bez ekranu komputera” przyjaciółmi. Z ćwiczeń zadowolone są nie tylko dzieci, ale również ich rodzice, którzy bardzo pozytywnie oceniają realizowany pomysł. Dzięki zajęciom dzieci dostają nowych sił i energii do działania, co skutkuje ich pełniejszym rozwojem a przede wszystkim ich lepszym samopoczuciem.

GALERIA