A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Zakończono budowę tymczasowego przejazdu dla mieszkańców Przysiółka „Ptakówka Niżna” w Kamionce Wielkiej.Piątek, 30 kwietnia 2021

Przypomnijmy, że  w dniu 18 kwietnia br. na skutek trwających  roztopów i opadów deszczu  zniszczona została  jedyna droga dojazdowa prowadząca  do Przysiółka „Ptakówka Niżna” w  miejscowości Kamionka Wielka. Uaktywniło się  tam osuwisko,  które podebrało drogę do połowy jezdni. Siedem gospodarstw zostało bez dojazdu.

Z natychmiastową pomocą  ruszył mieszkańcom  Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek, który w tym dniu osobiście wizytował zniszczoną drogę, a następnie skierował  Wykonawcę  w celu  budowy tymczasowego przejazdu.

W dniu 19 kwietnia 2021 roku  Wójt powołał specjalną komisję, która na miejscu szacowała straty,  a następnie sporządziła protokół strat. Protokół został  przekazany do Wojewody  Małopolskiego  w celu  ubiegania się o środki  z budżetu  Państwa  na  stabilizację osuwiska.  Tut. Urząd  wystąpił  również  do  Państwowego  Instytutu Geologicznego  o sporządzenie karty osuwiskowej, która jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o dotację  celową  z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na  stabilizacji osuwiska.  Ponieważ osuwisko  jest nadal  czynne i  nie było gdzie przenieść drogi  i  tu  uwaga, mieszkańcy Przysiółka wyszli z propozycją  i  wyrazili chęć przekazania część  swoich gruntów  pod wybudowanie tymczasowego przejazdu,  za co Wójt Gminy serdecznie dziękuje.

Gospodarz Gminy pragnie również  podziękować wszystkim zaangażowanym w remont zniszczonej drogi. Podziękowania kieruje również do Pana Zbigniewa Kościółka  Wykonawcy, który  bardzo solidnie i z ogromnym poświęceniem  pracował, aby mieszkańcom Przysiółka  „Ptakówka Niżna”  przywrócić  dojazd do swoich domostw.

GALERIA