A A A
 • Slider 1
 • Slider 2
 • Slider 3
 • Slider 4
 • Slider 5
 • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Konkurs Plastyczny „GREEN WEEK – Co mogę zrobić dla Ziemi”Wtorek, 04 maja 2021

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 

 

„GREEN WEEK – Co mogę zrobić dla Ziemi

 

 

                           

Kamionka Wielka

 

   Maj - Czerwiec 2021

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

                     R e g u l a m i n

Cele:

 

 • popularyzacja twórczości plastycznej w środowisku szkolnym,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
 • zainteresowanie i podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • prezentacja nawyków pozwalających ochronić środowisko/planetę przed degradacją,
 • wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac.

                   

Organizator:

1)    Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej

2)    Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej

Uczestnicy:                                                                                                          

 

 • do udziału w konkursie zaprasza się dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy oraz placówek kulturalnych
 • wprowadza się dwie kategorie wiekowe:

a)     od I – IV klasy SP

b)    od V – VIII klasy SP

 

Temat konkursu „Green WEEK – Co mogę zrobić dla Ziemi” w ramach realizacji programu  LIFE

 

Zasady uczestnictwa:

 

 • w każdej kategorii może wziąć udział do 4 uczestników z danej szkoły, a z każdej  placówki kultury nie więcej niż 5 uczestników ,
 • każdy uczestnik może nadesłać na konkurs 1 pracę w formacie   max.  A3
 • technika: malarstwo (oprócz malarstwa na szkle), rysunek, grafika, collage z trwale mocowanych materiałów.
 • do każdej pracy prosimy dołączyć następujący opis (z tyłu pracy):

a)    imię i nazwisko, adres autora, wiek

b)    placówka (nazwa i dokładny adres, telefon do opiekuna)

c)     klasa

d)    imię i nazwisko instruktora, pod kierunkiem którego wykonana została praca.

Wykonane zdjęcia prac wraz z kartami zgłoszenia i oświadczeniami RODO należy przesłać drogą elektroniczną (skan lub fotografia) na adres;  p.lebda@kamionkawielka.pl  z dopiskiem „Green WEEK – Co mogę zrobić dla Ziemi” – konkurs plastyczny w nieprzekraczalnym terminie do 4 Czerwca 2021r .

Ocena:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania   wstępnej   selekcji nadesłanych na konkurs prac,
 • zakwalifikowane prace oceni powołana przez organizatora Komisja Artystyczna, kierując się następującymi kryteriami:

a)     podjęty temat,

b)     oryginalność i poprawność warsztatowa (technika),

c)     walory artystyczne.

 • Komisja Artystyczna wyłoni po 3 najciekawsze prace  w każdej kategorii wiekowej, których autorzy otrzymają kolejno I, II, i III nagrodę. Przewiduje się także 8 wyróżnień .
 • Komisja Artystyczna ma prawo innego podziału nagród.

Inne:

 

 • Wręczenie nagród dla ich autorów odbędzie się  w przekazanym później terminie.
 • Wszelkich szczegółowych informacji związanych z  konkursem można uzyskać telefonicznie : 533234769, 606785309.

 

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich do obejrzenia galerii pokonkursowej na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

 

ZAŁĄCZNIKI

GALERIA