Przejdź do treści

DOBIEGA KOŃCA REMONT DROGI GMINNEJ NR 290978K O NAZWIE „STYREK” W MSZALNICY W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

DOBIEGA KOŃCA REMONT DROGI GMINNEJ NR 290978K  O NAZWIE „STYREK” W MSZALNICY W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Treść

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Gminy Kamionka Wielka niebawem będą mogli w pełni korzystać z kolejnej nowo wyremontowanej drogi, bowiem na terenie gminy powoli dobiegają końca długo wyczekiwane przez mieszkańców gminy roboty związane z remontem drogi gminnej „Styrek” w miejscowości Mszalnica. Warto przypomnieć, iż droga ta ma strategiczny charakter ze względu na swoje położenie. Stanowi łącznik drogi pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą powiatową nr 1573K relacji Nowy Sącz – Cieniawa.

Zadanie pod nazwą: Remont drogi gminnej nr 290978K (Styrek) na odcinku I - w km od 0+000,00 do km 0+620,00, na odcinku II - w km od 0+915,00 do km 1+132,00 w miejscowości Mszalnica, Gmina Kamionka Wielka” realizowane jest przy udziale środków pochodzących z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Koszty całości zadania w 60 % pochodzą z dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych.

Wójt Gminy Andrzej Stanek osobiście dogląda remontu tak ważnego dla mieszkańców ciągu komunikacyjnego i zapowiada, że to nie koniec inwestycji drogowych na terenie naszej gminy. Nie kryje również satysfakcji, iż dzięki pozyskiwanym przez Gminę środkom zewnętrznym wzrasta możliwość realizacji kluczowych inwestycji drogowych na terenie gminy.