Przejdź do treści

Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamionka Wielka

Treść

Informujemy mieszkańców Gminy Kamionka Wielka o możliwości skorzystania z  programu usuwania odpadów zawierających azbest, realizowanego na terenie powiatu nowosądeckiego.

Program usuwania odpadów zawierających azbest  z terenu powiatu nowosądeckiego w roku 2021 realizowany jest przez Powiat Nowosądecki przy udziale środków z budżetów gmin powiatu nowosądeckiego, uczestniczących w Programie a także w ramach dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem programu jest pomoc w usuwaniu odpadów zawierających azbest, polegająca na odbiorze tych odpadów z terenu nieruchomości bez ponoszenia kosztów przez właściciela nieruchomości.  Pomoc polega na pokryciu kosztów usunięcia odpadów tj. pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Koszty związane zdemontażem elementów budowlanych zawierających azbest nie mogą być objęte pomocą i sąponoszone przez właścicieli nieruchomości.

Wnioski o usunięcie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest należy składać bezpośrednio  do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33. Formularz wniosku udostępniamy w załączeniu do niniejszej informacji.

Wszelkie informacje odnośnie programu usuwania odpadów zawierających azbest dostępne

są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w  Nowym Sączu (Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego).

Nadmienia się jednocześnie, iż zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin rozwiązania problemu unieszkodliwiania tych odpadów powinien nastąpić przed 2032 r.

Pliki do pobrania