Przejdź do treści

ZAKOŃCZONO REMONT DROGI GMINNEJ NR 290978K O NAZWIE „STYREK” W MSZALNICY

ZAKOŃCZONO REMONT DROGI GMINNEJ NR 290978K   O NAZWIE „STYREK” W MSZALNICY

Treść

W dniu 21 maja 2021 roku dokonano odbioru robót związanych z remontem drogi gminnej o nazwie „Styrek” w miejscowości Mszalnica w Gminie Kamionka Wielka.

Była to bardzo ważna i długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Realizacja przedmiotowego zadania miała szczególne znaczenie dla gminy, ze względu na strategiczne położenie drogi, która stanowi łącznik pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą powiatową
nr 1573K relacji Nowy Sącz – Cieniawa.

Zadanie pod nazwą: „Remont drogi gminnej nr 290978K (Styrek) na odcinku I -
w km od 0+000,00 do km 0+620,00, na odcinku II - w km od 0+915,00 do km 1+132,00
w miejscowości Mszalnica, Gmina Kamionka Wielka” zostało zrealizowane przy wsparciu  rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

Koszty kwalifikowane robót budowlanych wyniosły 491 555,33 zł, przy czym na ich wykonanie Gmina Kamionka Wielka pozyskała dofinansowanie w kwocie 294 933,00 zł –
co stanowi 60% kosztów całkowitych remontu. Pozostałe środki w wysokości 196 622,33 zł pochodzą ze środków budżetu gminy.

Wójt Gminy  Andrzej Stanek niemal na każdym etapie robót osobiście doglądał robót związanych z remontem tak ważnego dla mieszkańców ciągu komunikacyjnego,
a także uczestniczył w czynnościach związanych z odbiorem robót. 

Jednocześnie Wójt zapewnia mieszkańców gminy, że to nie koniec inwestycji drogowych na terenie naszej gminy, ponieważ już wkrótce zostaną wykonane remonty kolejnych dróg. Nie kryje również satysfakcji, iż dzięki pozyskiwanym przez Gminę środkom zewnętrznym wzrasta możliwość realizacji kluczowych inwestycji drogowych na terenie gminy.

Należy podkreślić, iż remont drogi „Styrek” jest kolejną inwestycją realizowaną przez Gminę Kamionka Wielka w oparciu o współfinansowanie z rządowego programu FDS.
W dwóch poprzednich latach przeprowadzono generalny remont blisko 4 kilometrów drogi relacji Jamnica - Mystków.