Przejdź do treści

Kazimierzowi Ogorzałkowi – dzięki!

Kazimierzowi Ogorzałkowi – dzięki!

Treść

Za nami jubileuszowe, 40 Lato w Dolinie Kamionki. Uczestników nie odstraszył ani deszcz, ani burza. Spotkanie przy scenie w Kamionce Małej potwierdziło jak po kilkunastu miesiącach pandemii jesteśmy spragnieni spotkań z kulturą i ze sobą…

Jubileuszowe, kulturalne rendez-vous kamionczan było dla mnie okazją, by podziękować instytucjom i osobom, które je wspierały przez te lata. Pamiątkowe ceramiki przekazałem  poprzez Edwarda Ciągło - członka Zarządu Powiatu Staroście Nowosądeckiemu Markowi Kwiatkowskiemu, Andrzejowi Zarychowi – dyrektorowi MCK Sokół w Nowym Sączu, a także Andrzejowi Górszczykowi, który wymyślił nazwę naszego wydarzenia kulturalnego i hymn „Lata w Dolinie Kamionki”.

40 lat minęło… nie tylko Gminnemu Ośrodkowi Kultury, który jest naszym teatrem, filharmonią, galerią wystawiennicza i impresariatem, dzięki któremu możemy szczycić się tym co nasze, zachowane z przeszłości, najpiękniejsze, ale też dzięki któremu możemy spotkać się z kulturą z innych regionów i innych scen.

40 lat minęło… osobie, która, nie tylko naszej małej kamionczańskiej ojczyźnie, kojarzy się z naszą kulturą, Gminnym Ośrodkiem Kultury i animacją wielu wydarzeń kulturalnych o których głośno nie tylko u nas, który zasłużył sobie na miano „człowieka – instytucji”, a którym jest pan Kazimierz Ogorzałek, wieloletni dyrektor naszej kulturalnej instytucji.

Czterdzieste Lato w Dolinie Kamionki i wcześniejsze edycje, to także Jego dzieło i ukochane dziecko. Trudno przecenić zasługi, jakie są udziałem pana Kazimierza Ogorzałka w animowaniu naszej gminnej kultury. To człowiek zaangażowany  i oddany temu co robi całym sercem. Wiele z pomysłów i inicjatyw, jakimi może się chwalić Gminny Ośrodek Kultury i nasza gmina, jest Jego autorstwa. To święto naszej kultury w gminie – Lato w Dolinie Kamionki jest pana Kazimierza Ogorzałka mocnym akordem, pożegnaniem przed przejściem na emeryturę.

Panie Kazimierzu, dziękuję serdecznie za te lata nam, naszej gminie i jej kulturze poświęcone, tak w imieniu własnym jak również całej naszej kamionczańskiej społeczności.

Znając Pana, Panie Kazimierzu, jestem pewien, że nadal zechce Pan służyć kulturze naszej gminy swoim doświadczeniem, radą i pomocą.

Za wszystko co dobrego zawdzięcza Panu nasza kamionczańska społeczność jeszcze raz serdecznie dziękuję.

 

Andrzej Stanek

Wójt Gminy Kamionka Wielka

 

Fot. Barbara Pogwizd Bies Art