Przejdź do treści

Środki finansowe dla Kamionki Wielkiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Środki finansowe dla Kamionki Wielkiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Treść

Bieżący rok obfituje w bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Kamionki Wielkiej.
W miesiącu maju oddano do użytku zmodernizowaną drogę Styrek w miejscowości Mszalnica, aktualnie dobiegają końca remonty 14 odcinków dróg gminnych, a już zostało ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe na prace drogowe.
Trwa przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz-Florynka i budowa przy współudziale finansowym gminy chodnika w Królowej Górnej.

Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek z pełnym rozmachem realizuje daną mieszkańcom obietnice poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy.
W dniu 13 lipca br. podpisał umowę z Wicewojewodą Małopolskim Panem Józefem Leśniakiem na dofinansowanie z nowej puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu drogi gminnej nr 290914K „Pod Kunów” w km od 0+135 do km 0+675 w miejscowości Jamnica, oraz drogi gminnej nr 290913K „Popardowa” w km od 0+580,00 do 1+095 w miejscowości Kamionka Mała.

Generalny remont przedmiotowych dróg ma istotne znaczenie nie tylko dla regionalnego układu komunikacyjnego gdyż stanowią one łącznik z sąsiednimi gminami, ale przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców sołectw Kamionka Mała i Jamnica. Wójt nie kryje radości z faktu, iż ta długo wyczekiwana i pożądana przez lokalną społeczność inwestycja zostanie zrealizowana.

Należy podkreślić, iż to kolejne środki zewnętrzne pozyskane przez Wójta Stanka w ramach rządowego programu rozwoju dróg, z którego od początku kadencji przeprowadzono generalne remonty blisko 5,5 km dróg za kwotę 3 183 098,64 zł. i to tylko w ramach rządowego funduszu. Do tego dochodzą środki pozyskiwane z programów powodziowych czy modernizacji dróg rolniczych.      

Jak podkreśla Włodarz gminy nadal będzie czynił starania aby środki zewnętrze płynęły szerokim strumieniem do Gminy, gdyż dzięki nim możemy prowadzić kluczowe inwestycje drogowe tak wyczekiwane przez mieszkańców. A wszystko po to żeby na gminnych drogach jeździło się nam bezpieczniej i wygodniej.

 

fot. M.Książkiewicz / bobowa24.pl