Przejdź do treści

KONKURS ROWEREM PRZEZ LGD „KORONA SĄDECKA”

KONKURS ROWEREM PRZEZ LGD „KORONA SĄDECKA”

Treść

LGD „KORONA SĄDECKA” przystępuje do realizacji projektu współpracy „Karpaty na dwóch kółkach”, w ramach którego, ogłasza konkurs Rowerem przez LGD „KORONA SĄDECKA”.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”, którzy:

  • zapoznają się z regulaminem i akceptują jego postanowienia,
  • zgłoszą swój udział w konkursie poprzez uzupełnienie i przesłanie do biura LGD karty zgłoszeniowej do dnia 30.07.2021
  • otrzymają potwierdzenie z biura LGD o poprawności i przyjęciu zgłoszenia do konkursu

Praca konkursowa polega na przebyciu rowerem trasy po obszarze LGD „KORONA SĄDECKA” z uwzględnieniem atrakcji turystycznych takich jak obiekty rekreacyjne, sakralne, kulturowe i inne, a następnie opracowaniu materiału zdjęciowego wraz z opisem tejże trasy (uzupełnienie formularza Opis pracy konkursowej). Premiowane punkty otrzymują drużyny, które liczyć będą min. 2 osoby. Prace konkursowe należy dostarczyć do biura LGD do dnia 13.08.2021 do godz.15.00 (osobiście lub pocztowo - decyduje data wpływu do LGD)

Szczegóły konkursu opisano w załączonym regulaminie.

Celem konkursu jest

  • popularyzację kolarstwa na terenie LGD „KORONA SĄDECKA”,
  • propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • wyszukanie nowych form prezentacji zasobów lokalnych obszaru,
  • podkreślenie walorów turystycznych  obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”
  • zapoznanie się z zasobami przyrodniczymi, turystycznymi, kulturowymi i historycznymi obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU !!!

Do wygrania cenne nagrody w postaci roweru, przyczepki do roweru dla dziecka oraz fotelik dziecięcy na rower.

Pliki do pobrania