Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

Treść

Sołtys Wsi KAMIONKA MAŁA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa, że w dniu 05 sierpnia 2021r.  (czwartek) o godzinie 17:00 w Budynku Klubu Sportowego SKALNIK w Kamionce Małej odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek  zebrania:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Stwierdzenie ważności zebrania.
3.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.    Uchwalenie wniosku o zmianę uchwały w sprawie środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
5.    Sprawy bieżące wsi.
6.    Zamknięcie obrad.

W przypadku braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania (tj. 33 osoby), zebranie odbędzie się  w II terminie  bez względu  na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj.  o godz. 17:15.

W trakcie Zebrania Wiejskiego proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i założeniu maseczki.

Sołtys wsi Kamionka Mała
/-/  Zygmunt Baran