Przejdź do treści

Kolejne remonty dróg w gminie Kamionka Wielka.

Kolejne remonty dróg w gminie Kamionka Wielka.

Treść

W Gminie Kamionka Wielka rozpoczęły się roboty budowlane związane z generalnym remontem drogi gminnej nr 290914K „Pod Kunów” w km od 0+135 do km 0+675 w miejscowości Jamnica, oraz drogi gminnej nr 290913K „Popardowa” w km od 0+580,00
do 1+095 w miejscowości Kamionka Mała. Inwestycja będzie kosztować 907 567, 26 zł i jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy dofinansowaniu zewnętrznym w wysokości 70% całości kosztów zadania.

W ramach inwestycji założono roboty naprawcze, profilowanie i oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie skropienia międzywarstwowe jako warstwę sczepną, następnie wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Kolejno odtworzenie poboczy z destruktu asfaltowego, oraz poprawę odwodnienia korpusu drogowego.

Przypomnieć należy, iż w czasie zamknięcia przeprawy mostowej w ciągu ul. Kamiennej przez rzekę Kamienica, właśnie przedmiotowe drogi przejęły cały ciężar komunikacyjny regionu co wpłynęło na ich znaczne zniszczenie. Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek nie kryje zadowolenia, że ten długo wyczekiwany remont dróg jest realizowany. Kieruje również podziękowania  do mieszkańców za bezpośrednie zaangażowanie w procesie przygotowań do realizacji  tej,  jakże ważnej dla lokalnej społeczności inwestycji.

Zdjęcia