Przejdź do treści

Podpisanie umowy na wykonanie oświetlenia drogowego w Kamionce Wielkiej.

Podpisanie umowy na wykonanie oświetlenia drogowego w Kamionce Wielkiej.

Treść

Wójt Gminy Andrzej Stanek przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Małgorzaty Witteczek podpisał z Firmą Handlowo-Usługową ELCOM Aleksandra Cabak umowę na zadanie pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie ciągów oświetlenia drogowego na terenie
Gminy Kamionka Wielka”. Koszt realizacji inwestycji wynosi 593 000,00 zł, w ramach których zostanie wykonanych oświetlenie drogowe w następujących odcinkach:

Zadanie 1: Sołectwo Kamionka Mała: w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka 1576K od km 2+700 do km  3+699.
Zadanie 2: Sołectwo Mystków:  - odcinek w ciągu drogi gminnej dz.ew. 361 m. Mystków od km 0+000 do km  0+415.
- odcinek w ciągu drogi powiatowej 1581K Piątkowa - Mystków od km 0+000   do km  0+760, oraz km od 1+200 do km 1+300.
Zadanie 3: Sołectwo Mystków:  odcinek w ciągu drogi gminnej K 290972 „Mystków - Zakościół - Półzagrodzie” od km 0+000 do km 0+900, + doświetlenie drogi wewnętrznej na terenie szkoły oraz łącznika stanowiącego dz.ew.537 m. Mystków.
Zadanie 4: Sołectwo Mszalnica: w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz-Cieniawa 1573K  od km 5+560 do km  6+180.
Zadanie 5: Sołectwo Królowa Górna: odcinek w ciągu drogi gminnej „Królowa Górna, Bogusza - Bratyszowiec Wyręby” od km 0+000 do km  0+999.
Zadanie 6: Sołectwo Kamionka Wielka: w ciągu drogi powiatowej K 1577 Kamionka Wielka-Kamionka Wielka od km 0+000 do km  0+999”.

Zgodnie z zapowiedzią Wykonawcy, prace nad realizacją poszczególnych zadań ruszają natychmiast.

Wójt Gminy Andrzej Stanek nie kryje zadowolenia, iż tak niezwykle ważna z punktu widzenia mieszkańców inwestycja wchodzi w fazę realizacji. Środki na jej wykonanie pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Również skala zamierzonych przez Wójta Stanka prac budzi podziw, gdyż planowanych jest wykonanie blisko 6 kilometrów oświetlenia w siedmiu lokalizacjach w ciągach dróg gminnych i powiatowych.

Po stale remontowanych nawierzchniach dróg gminnych oraz budowie chodników, modernizacja oświetlenia drogowego jest kolejnym etapem poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy Kamionka Wielka, którą zapowiadał Wójt Andrzej Stanek. Jak zdradza, kolejnym etapem będzie modernizacja mostów, wszystko po to aby poprawić komfort życia
i poziom bezpieczeństwa mieszkańców.