Przejdź do treści

Komunikat o przydatności wody do spożycia w sieci urządzenia wodociągowego Mystków II

Komunikat o przydatności wody do spożycia w sieci urządzenia wodociągowego Mystków II

Treść

Komunikat nr 2/2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z dnia 13 września 2021 roku w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego Mystków II w związku z czyszczeniem sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu po zapoznaniu się z wynikami badania laboratoryjnego próbek wody pobranych w dniu 09.09.2021r. w zakresie parametrów grupy A stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowywania posiłków,

2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, mycia naczyń i prania,

3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień,

4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

mgr inż. Mateusz Wójcik

Pliki do pobrania

Mystkow-II-komunikat.pdf 121.19 KB