Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Kamionka Wielka

ZAWIADOMIENIE  O ZEBRANIU WIEJSKIM - Kamionka Wielka

Treść

Sołtys Wsi KAMIONKA WIELKA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa, że w dniu 26 września 2021r. o godzinie 16:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek  zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań w 2020/2021 roku.
  5. Przedstawienie propozycji podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2022.
  6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego na rok 2022.
  7. Sprawy bieżące wsi.
  8. Zamknięcie obrad.


W przypadku braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania - 263 osoby, zebranie odbędzie się  w II terminie  bez względu  na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj.  o godz. 16:15.


W trakcie Zebrania Wiejskiego proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz zasłanianiu ust i nosa.

                                                                 

Sołtys wsi Kamionka Wielka

/-/ Bartłomiej Kłębczyk