Przejdź do treści

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Jamnica

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Jamnica

Treść

Sołtys Wsi JAMNICA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa, że w dniu 25 września 2021r. (sobota) o godzinie 14:00 w budynku Hali Sportowej  przy Szkole Podstawowej w JAMNICY  odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek  zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie z działalności sołtysa.
  5. Przedstawienie propozycji  podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2022.
  6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego 2022 roku.
  7. Sprawy bieżące wsi.
  8. Zamknięcie obrad.


W przypadku braku quorum 10% stałych mieszkańców sołectwa  uprawnionych do głosowania – 61 osób, zebranie odbędzie się  w II terminie  bez względu  na  liczbę obecnych, w tym samym dniu, 15 minut później tj.  o godz. 14:15.


W trakcie Zebrania Wiejskiego proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz założeniu maseczki.

 

Sołtys wsi Jamnica

/-/ Janusz Michalik