Przejdź do treści

Remont drogi „Popardowa” w Kamionce Małej na finiszu.

Remont drogi „Popardowa” w Kamionce Małej na finiszu.

Treść

Wójt Gminy Kamionka Wielka osobiście doglądał prowadzonych prac remontowych
na drogach gminnych. Roboty drogowe trwają w sołectwach Mystków, Kamionka Wielka, Jamnica oraz Kamionka Mała. W decydującą fazę wchodzą roboty budowlane na drodze „Popardowa” w miejscowości Kamionka Mała. Aktualnie drogowcy kładą masy asfaltowe, a do zrobienia pozostaną jedynie prace na poboczu drogi oraz wykonanie oznakowania poziomego.

Ta wiadomość z pewnością ucieszy mieszkańców, gdyż przedmiotowa droga stanowi strategiczne połączenie gminy Kamionka Wielka z gminą Nawojowa oraz drogi powiatowej Nowy Sącz - Florynka z drogą krajową nr 28. Droga „Popardowa” oraz droga „Pod Kunów” w miejscowości Jamnica, na której również trwają zaawansowane robo budowlane są realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Wójt Gminy nie kryje zadowolenia z postępujących prac remontowych, dzięki którym po drogach gminnych będzie się jeździć bezpieczniej.