Przejdź do treści

Umowa na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej podpisana

Umowa na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej podpisana

Treść

W dniu 08 października br. Wójt Gminy Andrzej Stanek przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Małgorzaty Witteczek podpisał umową z Wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej”. Koszt realizacji inwestycji wynosi 371.520,74 PLN brutto i jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakres robót obejmuje docieplenie elewacji budynku sali gimnastycznej, wymianę stolarki okiennej, wymianę rynien i rur spustowych oraz montaż nowych opraw oświetleniowych. Wykonawcą robót jest firma Tomasz Maciuszek Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Transportowych „TAP-MAL-T” z siedzibą: Barcice 545a, 33-342 Barcice. Termin realizacji zadania – do 10.12.2021r.