Przejdź do treści

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Treść

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy, Opiekunowie,

Szanowni Państwo,

 

Ten dzień, 14 października, jest od lat tradycyjnym, ale i szczególnym świętem – Waszym świętem.

Dzień Nauczyciela jest okazją do złożenia Wam ciepłych, serdecznych podziękowań, życzeń i gratulacji. Zapracowaliście, zasłużyliście na nie po wielokroć. Miniony rok szkolny, znaczony pandemią, postawił przed Wami niezwyczajne wyzwania. Nadzwyczajna sytuacja wymagała wyjątkowych działań, zachowań i zaangażowania. Po raz kolejny okazało się, jak ważną, znaczącą i delikatną materią jest szkoła.

Sprostaliście tym wyzwaniom, co oznaczało czasami wyrzeczenia, dodatkowy wysiłek, a także poświęcenie osobistego, rodzinnego życia.

I za to należą się Państwu podziękowania i wyrazy szacunku także od nas, samorządowców.

 

Szanowni Państwo,

Dzień Edukacji Narodowej jest również okazją do refleksji nad dzisiejszymi wyzwaniami, przed którymi staje szkoła, nad misją wobec uczniów, rodziców i społeczności – nie tylko tej lokalnej, jaką Państwo mają do wypełnienia.

Wyniki Waszej pracy mierzone są w wyjątkowy sposób. To nie tylko oceny, promocje uczniów z klasy do klasy, ich średnie, czy laury w zawodach i konkursach przedmiotowych.

Wasze sukcesy są w rękach Waszych uczniów, wychowanków i podopiecznych.

Wasze sukcesy mierzymy ich dokonaniami, które osiągają w szkolnej ławce, tymi  na kolejnych etapach nauki, ale przede wszystkim sukcesami w dorosłym życiu: w rodzinie, pracy i społeczeństwie.

To też jest miara wypełnienia Waszej misji odmieniania życia uczniów, rodzin, przyszłości i odpowiedzialności za kolejne pokolenia, za tych, którzy przyjdą po nas.

 

Szanowni Państwo,

Niech w tym wyjątkowym dla Was dniu, Dniu Nauczyciela, jeszcze jednym pretekstem do refleksji będą słowa Papieża – Polaka, Jana Pawła II wypowiedziane do nauczycieli 22 lata temu, w Łowiczu:

„(…) podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy. Stoicie przed trudnym i poważnym wyzwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni szukają wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. (Starajmy się…) Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć ich odpowiedzialności za przyszłość. (…)”

Życzę Państwu sukcesów i wszelkiej pomyślności tak w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Mam też nadzieję, że Wasza praca i trud doczeka się podobnych podziękowań, jakie w cytowanym wystąpieniu  Jan Paweł II przekazał swoim nauczycielom i wychowawcom:

„Serdecznie wam dziękuję za tę szczególnie ważną i trudną pracę. Dziękuję za waszą służbę Ojczyźnie. Sam mam osobisty dług wdzięczności wobec polskiej szkoły, wobec nauczycieli i wychowawców, których pamiętam do dzisiaj i modlę się za nich codziennie. To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu. Dobro młodego pokolenia niech będzie troską waszego życia i waszej pracy wychowawczej. Czyż może być większe powołanie od tego, którym Bóg was obdarzył?”.

 

/-/ Andrzej Stanek

Wójt Gminy Kamionka Wielka