Przejdź do treści

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

Treść

„Nie wys­tar­czy po­kochać,
 trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość
w ręce i prze­nieść ją przez całe życie”.
K.I. Gałczyński

Miłość i szacunek do drugiego człowieka, to warunek małżeńskiego szczęścia.

Uroczystość Jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego rozpoczęła się mszą świętą, którą w intencji Jubilatów celebrowali ks. prałat Stanisław Ruchała oraz proboszcz parafii Kamionka Wielka ks.Janusz Potok. Wzruszającym momentem dla Dostojnych Jubilatów, było u stóp ołtarza, odnowienie przysięgi małżeńskiej. Na dalsze świętowanie pary małżeńskie zgromadziły się w Domu Weselnym Acapulco. Dostojnych Jubilatów serdecznie witał gospodarz gminy Andrzej Stanek, który mówił: „Chylimy przed Wami z szacunkiem i pokorą głowy,  Wasza obecność tu dowodzi, że wbrew wszelkim przeciwnościom dochowaliście przysięgi małżeńskiej, bo miłość jest dawaniem a nie braniem, budowaniem a nie niszczeniem, zaufaniem, nigdy zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku. Za wspaniały przykład dla młodego pokolenia za Wasze wyrzeczenia i wytrwałość z całego serca Wam dziękuję” -  mówił wójt.
Głównym punktem uroczystości była dekoracja Jubilatów „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czas upłynął przy wspólnym obiedzie w bardzo miłej i pełnej wspomnień atmosferze. Małżonkowie otrzymali listy gratulacyjne, były życzenia, kwiaty oraz gromkie sto lat. Małżeństwa świętujące Jubileusz 50-lecia: Danuta i Bartłomiej Basiaga, Urszula i Marian Biskup, Antonina i Kazimierz Cempa, Stanisława i Julian Cempa, Maria i Władysław Gaborek, Kazimiera i Stefan Głowaccy, Krystyna i Józef Górscy, Maria i Kazimierz Górscy, Lucyna i Edwin Janus, Barbara i Kazimierz Kiełbasa, Maria i Józef Kocemba, Maria i Marian Kościółek, Janina i Stanisław Królewscy, Teresa i Józef Kruczek, Bernadeta i Andrzej Michalik, Michalina i Jan Plata, Anna i Stanisław Popiela, Danuta i Edward Popiela, Anna i Józef Poręba, Władysława i Mieczysław Smoleń, Wacława i Jan Stafin, Józefa i Józef Stasianek, Helena i Stefan Syktus, Zdzisława i Stanisław Świgut, Helena i Władysław Szmyd, Rozalia i Jan Tokarczyk, Elżbieta i Józef Urbanek, Michalina i Józef Wielocha, Danuta i Józef Wojciechowscy, Maria i Stanisław Wojciechowscy oraz Teresa i Jan Ziaja.