Przejdź do treści

Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Kamionka Wielka zakończone.

Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Kamionka Wielka zakończone.

Treść

Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Kamionka Wielka zakończone.
 

Bieżący rok przyniósł bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Kamionka Wielka. Wójt Andrzej Stanek z pełnym rozmachem realizuje daną mieszkańcom obietnicę poprawy infrastruktury drogowej na jej terenie.
W październiku oddano do użytku dwa odcinki świeżo wyremontowanych dróg gminnych w miejscowościach Kamionka Mała oraz Jamnica.

Roboty budowlane zostały wykonane dzięki środkom pozyskanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok. Gmina Kamionka Wielka otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% całości kosztów kwalifikowanych do remontu dwóch dróg gminnych:„Remont drogi gminnej 290914K w km od 0+135 do km 0+675 w miejscowości Jamnica, Gmina Kamionka Wielka”. Całkowity ostateczny koszt remontu drogi gminnej „Pod Kunów” wyniósł 453 689,18 zł, przy czym na wykonanie tego zadania Gmina Kamionka Wielka pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 317 582,00 zł.Remont drogi gminnej nr 290913K na odcinkach:
I - w km od 0+580 do km 0+905,                                                                                           
II - w km od 1+005 do km 1+095
w miejscowości Kamionka Mała, Gmina Kamionka Wielka”. Dofinansowanie tej inwestycji stanowiło wsparcie w wysokości 254 205,00 zł.
  Dodatkowo pozostały odcinek tej drogi w km 0+905,00 do km 1+005,00 Gmina zrealizowała ze środków własnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 453 878,08 zł. Drogi „Popardowa” w miejscowości Kamionka Mała oraz „Pod Kunów” w miejscowości Jamnica, mają kluczowe znaczenie dla regionalnego układu komunikacyjnego, gdyż stanowią one łącznik z sąsiednimi gminami, ale przede wszystkim ich remont korzystnie wpłynie na poprawę standardu, bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy mieszkańców Gminy Kamionka Wielka. Wójt Gminy nie kryje radości z faktu, iż udało się zakończyć tak długo wyczekiwaną i pożądaną przez lokalną społeczność inwestycję. Warto również wspomnieć, iż przedmiotowe drogi dodatkowo ucierpiały w miesiącach czerwiec – listopad 2020 roku z powodu zamknięcia obiektu mostowego na  rzece Kamienica w ciągu ul. Kamiennej. Z powodu braku głównej przeprawy przez rzekę Kamienica przedmiotowe drogi zostały dodatkowo obciążone ruchem pojazdów, co w znacznym stopniu przyczyniło się do zniszczenia ich nawierzchni. Tym bardziej cieszy fakt, zakończenia prac związanych z ich remontem.

Wójt Gminy Kamionka Wielka podkreśla, że nadal będzie czynił starania aby środki zewnętrze płynęły szerokim strumieniem do Gminy, gdyż umożliwiają one realizację kluczowych inwestycji drogowych, tak wyczekiwanych przez mieszkańców. A wszystko po to żeby na gminnych drogach jeździło się nam bezpieczniej i wygodniej.