Przejdź do treści

Małopolskie Krzyże dla Kamionczan

Małopolskie Krzyże dla Kamionczan

Treść

Z satysfakcją i radością  przekazuję wiadomość,  iż podczas tegorocznej Gali Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego odbywającej się w ramach VII Kongresu kultury Regionów w  Małopolskim Centrum Kultury  SOKÓŁ w Nowym Sączu,  dwóch mieszkańców naszej Gminy Czesław Majewski i Benedykt Poręba, uhonorowani zostali najwyższym wyróżnieniem jakim dysponuje Sejmik Województwa Małopolskiego - srebrnym Medalem Honorowym – Krzyżem Małopolski. Odznaczenia wręczyła Pani Iwona Gibas  - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

W preambule odznaczenia czytamy: „Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (przyznawany od 2011 roku) to honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, instytucjom bądź organizacjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Województwa Małopolskiego na różnych płaszczyznach działalności, m.in. społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Nadawany jest – po rekomendacji Komisji Medalu – przez Sejmik Województwa Małopolskiego (…).

Obaj Panowie są znani w naszej małej ojczyźnie dzięki swoim społecznikowskim pasjom na kulturalnej niwie i działaniach mających na celu zachowanie kultury naszych ojców i dziadków, i ze wszech miar zapracowali, i zasłużyli także na to honorowe wyróżnienie.

Czesław Majewski jest tancerzem, długoletnim kierownikiem organizacyjnym, a obecnie instruktorem tańca i kierownikiem artystycznym Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie” z Mszalnicy, a także gawędziarzem, pasjonatem folkloru promującym lachowską kulturę nie tylko na terenie naszej gminy.

Benedykt Poręba – zasłużony społecznik, pasjonat folkloru, założyciel i kierownik Zespołu Regionalnego „Mystkowianie” oraz „Mali Mystkowianie” w Mystkowie. Jest wieloletnim samorządowcem w Gminie Kamionka Wielka. To zasłużony działacz na rzecz kultywowania kultury ludowej nie tylko w naszej gminie.

Obu Panom, którzy mają tak znaczące zasługi w promowaniu kultury naszej małej ojczyzny serdecznie gratuluję. Życzę, by nie brakło im tej pasji i konsekwencji w społecznikowskim działaniu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

/-/ Andrzej Stanek 
Wójt Gminy Kamionka Wielka

 

fot. Piotr Droździk | Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu