Przejdź do treści

Umowa na dofinansowanie dokumentacji projektowo-budowlanej stabilizacji osuwisk wraz z odbudową drogi „Wolniki” w Mszalnicy podpisana

Umowa  na dofinansowanie dokumentacji projektowo-budowlanej   stabilizacji osuwisk wraz z odbudową drogi „Wolniki” w  Mszalnicy  podpisana

Treść

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi „Wolniki” (dz. ewid. Nr 15) w m. Mszalnica w km 0+350-0+630” to kolejny etap przygotowujący do realizacji w terenie tej inwestycji. Opracowanie dokumentacji wraz z  jej uzgodnieniami jest procesem kosztowny i trwającym wiele miesięcy. Dbając o efektywne wydatkowanie posiadanych środków budżetowych Gmina Kamionka Wielka  pozyskała dofinansowanie na ten cel w ramach środków będących w gestii Wojewody Małopolskiego na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

W dniu 5 listopada br. Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w obecności I Wicewojewody Małopolskiego Pana Józefa Leśniaka,  podpisał stosowną umowę w ramach, której gmina Kamionka Wielka otrzymała dotację w wysokości 116 112 zł (co stanowi 80% wartości zadania tj.145 140 zł) Gmina ze środków własnych na ten cel przekaże kwotę 29 028 zł.

Równocześnie  Wójt Gminy Kamionka Wielka  Pan Andrzej Stanek składa serdeczne podziękowania Panu Wojewodzie za dostrzeżenie niezwykle istotnego problemu społecznego i przyznanie stosownego dofinansowania, które umożliwi realizację tak ważnej dla mieszkańców gminy inwestycji.

Fot. M.Olszowska