Przejdź do treści

Nowoczesna wiata rowerowa w gminie Kamionka Wielka

Nowoczesna wiata rowerowa w gminie Kamionka Wielka

Treść

Loga Unii Europejskiej, LGD Korony Sądeckiej, LEADER oraz PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)

W ramach projektu pn. „Karpaty na dwóch kołkach”, realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „KORONA SĄDECKA” którego członkiem jest gmina Kamionka Wielka, utworzono nowoczesne miejsce obsługi rowerzystów, które zostało wykonane przy budynku Urzędu Gminy.

Powstała architektura obejmuje: wiatę rowerową, zestaw parkowy do odpoczynku, stację naprawczą rowerów oraz interaktywną mapę, dzięki której turyści i rowerzyści mogą zapoznać się z dostępnymi trasami/ścieżkami rowerowymi oraz towarzyszącymi im obiektami.

Wkładem własnym gminy Kamionka Wielka w realizację inwestycji było udostępnienie terenu, na którym zlokalizowano obiekt.

Odbiór wykonanej architektury turystycznej nastąpił w dniu 09.11.2021r. przy udziale Pana Andrzeja Stanka Wójta Gminy Kamionka Wielka, przedstawicieli LGD KORONA SĄDECKA”, inspektora nadzoru oraz  przedstawiciela  wykonawcy. Wykonawcą infrastruktury była firma GRANDSOL sp. z o.o.

Budowa małej architektury turystycznej była jednym z działań projektu realizowanego przez LGD obejmującego również organizację 4-dniowego rajdu rowerowego i konkursu dla rowerzystów, którego celem była  promocja turystyki rowerowej na obszarze LGD.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań  w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"