Przejdź do treści

Odsłonięcie tablicy patriotycznej w Kamionce Wielkiej.

Odsłonięcie tablicy patriotycznej w Kamionce Wielkiej.

Treść

W dniu 11 listopada br. w Kamionce Wielkiej  o godz. 14.00 z inicjatywy Stowarzyszenia Żandarmeria na czele z Prezesem Panem Kamilem Olesińskim, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy patriotycznej  poświęconej historii Orła Białego i Korony na jego skroni. Tablica  została  usytuowana na Szlaku Sądeckich Żołnierzy Wyklętych w Kamionce Wielkiej. Powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Żandarmeria, w ramach realizacji projektu ”Kocham Polskę” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek przemawiając w trakcie uroczystości powiedział:

„Ta niewielka tablica, ten znak, jako przystanek na szlaku sądeckich żołnierzy wyklętych, ma w sobie ogromny ładunek symboliczny. Tak jak symboliczny był ten bój o polskiego orła i koronę, bo w nim zawierała się cała niepodległościowa idea walki o polską tożsamość, tradycje, historię i niepodległość zabraną przez zaborców.

Nasze spotkanie przy tym drogowskazie to znak, że po dekadach jedynie słusznych interpretacji naszej trochę dalszej, ale współczesnej historii, interpretacji zarezerwowanej dla grona propagandystów minionego ustroju, można wreszcie uzupełniać puste karty z lat tuż po hitlerowskiej, niemieckiej okupacji i pierwszych pod nową, importowaną władzą z Moskwy.

Z roku na rok ubywa świadków i uczestników tamtych wydarzeń, wydarzeń sprzeciwu wobec obcej, komunistycznej formacji społeczno-politycznej. W społecznej świadomości żywe były pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości, znaczone między innymi wojną z bolszewikami i 17 września 1939 roku, gdy na odradzającą się Rzeczypospolitą napadł także zdradziecko jeszcze jeden niedawny zaborca.

Także ten drogowskaz jest znakiem przemian, jakie dokonują się w naszej społecznej świadomości i postrzeganiu naszej powojennej historii.

Dobrze, że są osoby, które swój czas, swoje zainteresowania poświęcają wydarzeniom i osobom z tamtych dni i lat. To oni uzupełniają białe karty naszej historii, to dzięki nim nasza wiedza pomnaża się i żołnierze powojennego podziemia wracają do społecznej świadomości.

Rozmawiajmy, przywołujmy wspomnienia tych, którzy swoją postawą, godnością, honorem zasłużyli na nasze wspomnienie i pamięć. W konfrontacji z potężną armią sowiecką nie mieli szans, a jednak nie ugięli się. Wielu za tę wizję Polski prawdziwie wolnej i niepodległej zapłaciło najwyższą cenę, cenę prześladowań w stalinowskich więzieniach, tortur, cenę życia. Pamięć o nich skazana była przez miniony system na zapomnienie.

Ten znak, ten szlak żołnierzy wyklętych, sądeckich żołnierzy wyklętych jest znakiem przywracania pamięci tych, dla których hasło Bóg honor i ojczyzna nie było pustym słowem. Ten znak wywołuje też refleksję nad ich tragicznym losem, nad ich dramatycznymi wyborami, jakich musieli dokonywać, ile musieli poświęcić, by dotrzymać wierności swoim przekonaniom i żołnierskiej przysiędze.

Mówmy o nich, o tamtych wydarzeniach, pokażmy prawdę i życzmy sobie, by historia, jej zapis i interpretacja nie podlegała koniunkturalnym życzeniom. Ci, którzy swoją prawą postawą dochowali wierności Bogu, ojczyźnie i honorowi polskiego żołnierza zasłużyli na naszą pamięć. Ten szlak jest znakiem naszej spłaty długu wobec nich…”

Wójt Gminy w przemówieniu podkreślił również, że data odsłonięcia tablicy zbiega się z 103. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości i uroczystość ta jest symbolem miłości do ojczyzny, wiary oraz walki o wolność.

Powiedział też, że w tym ważnym dniu  mieszkańcy naszej gminy z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, wyrażają swoją wdzięczność oraz szacunek wobec Polaków, którzy w walce o niepodległą Polskę oddali swoje życie.  Na zakończenie przemówienia Wójt Gminy złożył wszystkim życzenia zdrowia, pomyślności i tego aby wolna Polska była miejscem szczególnym i wyjątkowym, dla którego warto żyć i pracować.